info@hojjensensails.dk

Sejl og vedligeholdelse

Opnå længere levetid på dine sejl

Tursejl er designet og syet til at holde længe såvel som til at yde sit bedste. Hvis man passer godt på sine sejl, kan de holde i mange år og flere tusinde sømil. Men alting går ikke altid som planlagt, og det tager af og til kun et øjeblik at forårsage store skader på et sejl. Sejl har mange “uvenner”: Slid, UV- bestråling og overbelastning, overdreven varme og visse kemikalier. Næsten alt hvad der kan ske med et sejl, falder under en af disse kategorier. Her er nogle tips og råd om, hvad du kan gøre for at dit sejl kan holde længere og undgå de ting, som forkorter dets levetid. 1) Gå jævnligt sejlet efter. Mindst 1 gang om året, men hvis du har været på længere ture eller været ude for “oplevelser/uheld”, skal det gøres oftere. Se efter slidte områder. Sømme/syninger er mest udsatte. Syninger kan sys igen og på steder med gentagne problemer kan du overveje ekstra beskyttelse. 2) Hold sejlene rene. Syntetisk sejldug tager som sådan ikke skade af snavs. Snavs kan derimod danne grobund for mug, som ikke i sig selv angriber sejlets holdbarhed, men sejlet bliver plettet og ser slidt og misligeholdt ud. Har du desuden mug-angrebne sejl liggende i båden i en kahyt eller i kistebænken, vil en fæl lugt fjerne en del af sejlglæden. 3) Se efter slid eller huller. Slidtage eller huller er næsten altid frembragt af en eller anden skarp genstand på båden. Når først sejlet har fået et hul, så se efter hvad det er, der er årsag til hullet. Rund diverse spidser af og tape dem ind. Sallingshorn, splitte, sjækler og blokke, wireklemmer, wirefald, lanterner og dæksbeslag er normalt de store syndere. 4) Få sejlmageren til at sætte forstærkninger på sejlet, hvor sallingshorn, røstjern og andet ofte slider sejlet.

Sådan renser du dine sejl

1) Brug en mild sæbe, som f.eks. almindeligt opvaskemiddel eller biotex. Brug aldrig rensemidler, som indeholder slibematerialer. 2) Brug en meget blød børste eller svamp til at løsne overfladsnavset. Brug ikke en stiv børste, som kan slide på sejldugen. 3) For at fjerne pletter, som er sunket dybere ind, skal sejlet lægges i blød i opvaskemiddel i 12 timer eller mere, så kan sulfoen trænge ind i fibrene og løsne snavset. 4) Vandets temperatur skal være lunken. 5) Brug rigeligt med ferskvand til at rense efter med. 6) Ved jordslåede sejl, skal du bruge en svag kloropløsning, med mindre sejlet er lavet af kevlar eller nylon. Læg sejlet i blød. Bland aldrig klor og ammonikak, da det udvikler en giftig gas. Rens grundigt efter. Muggen skulle nu være dræbt og pletten fjernet. Hvor effektiv metoden er, afhænger af, hvor dybt muggen er groet ind i sejlet. Med tiden vil mere af pletten forsvinde.

Forebyggelse er altid bedre end reparation

1) Dæk altid storsejlet med en bompresenning og rulleforsejlet med en forstagspose. Skal båden ikke bruges i længere tid så tag’ sejlene af mast og forstag og læg dem ned om læ. 2) Trim er utrolig vigtigt. Udover at forbedre sejlets ydeevne, mindske krængning og forbedre farten, bidrager det rigtige trim til, at sejlene holder længere. Prøv at undgå at sejlet blafre unødvendigt. Blafren ødelægger på sigt sejlets facon og mindsker levetiden på sejldugen. Slæk altid lidseliner i agterlig, når sejladsen er slut, og slæk evt. af i faldene for undgå at overstrække og derved beskadige sejlets forlig.

Tips til rens og opbevaring

Sejldug kan klare alle rengøringsmidler/kemikalier, som vi bruger i vores dagligdag, uden at miste deres ydeevne. Skyld dog altid efter med rigeligt vand. Sejldug kan dog blive misfarvet eller plettet. Der er dog nogle undtagelser: 1) Kevlar og Nylon kan ikke tåle klor. De må under ingenomstændigheder renses eller bare have den mindste kontakt med klor. Materialerne kommer til at se pæne ud, men de kan let miste op til 80-90 % af deres styrke. 2) Laminerede sejl bør ikke renses med acetone eller andre stærke opløsningsmidler, petrokemiske produkter som benzin og diesel må heller ikke bruges. 3) Polyester/Dacron, Spectra og Mylar tager ikke skade af de ovennævnte kemikalier.